Lucie Linhartová

reflexní terapeutka

 
Úvod Pro zdraví Kontakt
Návrat ke kořenům Reflexní terapie Čakry
   Breussova masáž
 
 
"Schopnost dávat a přijímat lásku, je pravou cestou k uzdravení."
 

Čakry

Systém energií a vibračních polí člověka

Většina lidí považuje svět hmoty a tím také fyzická tělesa za jedinou realitu, protože ti mohou vnímat svými fyzickými smysly a racionálním rozumem. Citliví, senzibilní lidé, jasnovidci vidí ale při pozorování člověka větší množství struktur, pohybů, forem a barev energie, které jsou viditelné jak vně tak uvnitř fyzického těla.

Jestli také patříte k lidem, kteří akceptují pouze hmotné předměty jako realitu, zkuste přemýšlet o tom, co se stane s energií, když fyzické tělo zemře. Fyzikální zákon říká, že energie nikdy nezmizí, že se pouze transformuje. Síla, která působí za hmotnou formou těla s jeho funkcemi a schopnostmi, je složena z komplexního systému energií, bez kterého by fyzické tělo nemohlo fungovat. Tento systém obsahuje tři základní složky:

1.      vibrační pole energií (energetická těla)
2.      čakry (centra energie)
3.      nádí (rozvodné kanálky)
Nádí jsou v tomto systému energií jakousi analogií tepen fyzického těla. Jejich úlohou je rozvádět životní energii (pránu, chi, ki) v celém systému.

Čakry  jsou centra vibrační energie člověka. V tradičním čínském lékařství jsou známy již tisíce let a používají se jak k diagnóze, tak k terapii poruch na tělesné, duchovní či mentální úrovni.

V těle je sedm základních čaker. Každá z čaker má rozdílnou frekvenci a tedy i barvu. Úlohou čaker je sbírat energii a transformovat ji pro použití na fyzikální, emocionální, mentální a spirituální úrovni.

První čakra – kořenová  (Muladhara)


První čakra září jasně červenou barvou a spojuje nás s fyzickým světem. Převádí kosmické energie na tělesně-pozemskou rovinu, zároveň proudí touto čakrou energie země do celého našeho systému energií. Touto čakrou máme kontakt s duchem Matky Země a s její elementární silou. První čakra se nachází se v oblasti mezi konečníkem a genitáliemi, je spojena s kostrčí, otevírá se dolů tvoří životně důležitý základ a pramen vitální síly pro vyšší čakry. Začínají zde také 3 hlavní kanály energie – Sušumna, Ida a Pingala. Je centrem našeho oběhového systému energií a sídlem kolektivního podvědomí.

Základní princip – praenergie, pradůvěra, stabilita, vztah k Zemi a materiálnímu světu, síla prosadit se, tělesná vůle být
Smyslová funkce – čich
Části těla - všechno pevné, páteř, kosti, zuby, nehty, nohy, dále tlusté střevo, řiť, konečník, prostata, krev, stavba buněk
Žlázy – nadledvinky 
Hormony - adrenalin, noradrenalin
Barva – ohnivě červená
Živel - země
Kameny - achát, krvavý jaspis, granát, červený korál, rubín
Vůně - cedr, hřebíček
Tón – C, Mantra – LAM, Hudba - výrazně rytmická hudba
Příroda - červánky, čerstvá hlína

Energie v rovnováze - vyvážená energie této čakry dodává vitalitu celému energetickému tělu. Obdařuje nás pocitem tělesné i duševní pohody, stabilitou a vyrovnaností, sexuální žádostí, stejně jako pocitem, že máme vládu nad sebou samými (zodpovědnost za sebe), životní sílu a radost ze života.

Blokády v této čakře se na tělesné úrovni projevují sníženou regenerační schopností, dále potížemi se zuby, kostmi, páteří, tlustým střevem a konečníkem (zácpa, hemeroidy), a poruchy látkové výměny (obezita, nechutenství).

Psychicky se blokáda projevuje jako sklon k extremismu, egoismu, zesílené agresivitě. Ukazuje se také jako závislost nebo poddanství, kterým člověk podléhá. Výsledkem je často životní strach, nebo omrzelost životem.

 Náznakem disharmonické funkce kořenové čakry je také přemrštěné myšlení, zaměřené na materiální hodnoty, a závislost na penězích a vlastnictví, přehnaná potřeba bezpečí a násilné prosazování vlastních přání. Projevuje se to i přehnanou žárlivostí, chybějícím sebevědomím, nedostatečným zájmem o sexualitu a silným egoismem.

 Nedostatečná funkce první čakry se ukazuje i ve slabé tělesné konstituci a neodolnosti. V citech se projevuje jako nejistota, strach, starosti a přehnané obavy. Člověk si připadá, jakoby  ztrácel půdu pod nohama.

Nadbytek energie v kořenové čakře  se ukazuje jako nervózní hektika a jako závislost na smyslových podnětech a požitcích (drogy, alkohol).


Druhá čakra - sakrální (Svadhisthana)

 

Druhá čakra je centrem původních nefiltrovaných emocí, sexuální energie a tvořivých sil.
Nachází se v polovině vzdálenosti mezi stydkou kostí a pupkem. Nazývá se též křížová čakra nebo čakra sleziny. Prostřednictvím této čakry máme přístup k oplodňujícím vstřícným energiím, které pronikají celou přírodou. To se v nás a skrze nás projevuje prostřednictvím pocitů a tvořivého jednání. Druhá čakra rozhodujícím způsobem ovlivňuje naše mezilidské vztahy – naše city, pocity -  obzvlášť k druhému pohlaví. Harmonická funkce otevřené čakry se projevuje v přirozeném splývání s proudem života a svými pocity. Činí plodným tvůj vlastní život i životy ostatních.
Druhá čakra má jasně oranžovou barvu, souvisí s hospodařením s tekutinami v těle (moč, sperma). V tělesné oblasti souvisí s urogenitálním systémem – ledviny, močové cesty. Působí též na hýždě. Aspekty sakrální  čakry se vztahují na sexuální energii, zvláštˇna energii plození. Mezi sexuální a životní energií je bezprostřední souvislost, neboť neupjatý a přirozený postoj k sexualitě je v podstatě veselý a optimistický a má v důsledku toho i zesílenou životní energii.

Základní princip – prapůvodní pocity, plynutí s proudem života, smyslovost, erotika, tvořivé rozmnožování bytí
Smyslová funkce - chuť
Části těla - oblast pánve, rozmnožovací orgány, ledviny, močový měchýř, vše tekuté – krev, míza, trávicí šťávy, sperma
Žlázy - varlata, vaječníky, prostata
Hormony - estrogen, testosteron
Barva - oranžová
Živel - voda
Kameny - karneol, měsíční kámen
Vůně - ylang-ylang, santal,
Tón – D, Mantra – VAM, Hudba - plynulá, lidové tance, zábavná
Příroda - měsíční svit, čistá voda

Energie v rovnováze ukazují na původnost, kreativitu, na harmonický citový život a přirozenou smyslnost. Vyrovnané energie se projevují také bohatou fantazií, humorem, optimismem a zesílenou schopností prožívat.

Blokády v sakrální čakře se projevují ustrašeností, přecitlivělostí, pocity viny a vnitřními zábranami, stejně jako frigiditou nebo impotencí, odporem k tělesnému, přehnanou potřebou čistoty k neustálému nutkání mytí.

Fyzické obtížepocházející z nerovnováhy této čakry jsou nemoci močového měchýře a ledvin, oběhové problémy, střevní potíže, mělké a nepravidelné dýchání, nedostatek energie, poruchy centrálního nervového systému, migrény a dysfunkce reprodukčních orgánů.

Disharmonická funkce– zábrany, napjatý vztah k druhému pohlaví. Přehnaná sexuální fantazie, potlačování pudů. Ukojení vlastních sexuálních potřeb stojí v popředí. Omezená radost ze života.

Snížená funkce – násilné potlačování sexuálních energií, nedostatek pocitu vlastní hodnoty, strnulé emoce, chladné city. Život vypadá bezbarvě a člověka netěší.

Příliš mnoho energie v této čakře má za následek nadměrnou emotivnost, ctižádost a agresivitu. Vede ke sklonům manipulovat s druhými, příliš se oddávat svým slabostem a posedlosti sexem.

 
Třetí čakra -  solar-plexu (Manipura)

 

Třetí čakra se nachází nad pupkem v místě solar-plexu. Touto čakrou přijímáme sluneční energii, která kromě jiného vyživuje éterické vibrační pole a tím dodává vitalitu tělu fyzickému. Je to oblast, ze které vychází z našeho těla emoční energie a jsou odtud řízeny naše mezilidské vztahy, sympatie a antipatie, stejně jako schopnost trvalých citových vazeb. Čakra solar-plexu je také sídlem osobnosti a místem, kde nachází svoji společenskou identifikaci. Tato čakra je také v přímém spojení mezi astrálním vibračním polem přání žádostí, které je nositelem našich emocí.

 
Základní princip – rozvoj osobnosti, zpracování pocitů a zážitků, budování bytí, vliv a moc, síla a plnost, moudrost pramenící ze zkušeností, výstavba bytí
Smyslová funkce - zrak
Části těla - spodní část zad, břišní dutina, trávicí systém, žaludek, játra, slezina, žlučník, vegetativní nervový systém
Žlázy - slinivka břišní (játra)
Hormony - insulin (žluč)
Barva - zlatožlutá
Živel - oheň
Kameny - tygří oko, jantar, zlatožlutý topas, citrín
Vůně - levandule, rozmarýna, bergamot
Tón – E, Mantra – RAM, Hudba - ohnivé rytmy, harmonická orchestrální
Příroda - sluneční světlo, slunečnice, kvetoucí pole řepky, zralé pole obilí

 

Energie v rovnováze - je-li energie této čakry vyvážená a silná, vypovídá to o úctě k sobě samému a k druhým. Takový člověk bývá společenský, veselý, uvolněný, spontánní a otevřený. Miluje tělesnou aktivitu, dobré jídlo a vyznačuje se emoční vřelostí. Jeho jednání je v souladu  s přirozenými životními zákony, z čehož vyplývá vnitřní a vnější bohatství a hojnost. Představy, přání a plány mohou být bez námahy realizovány, neboť energie k tomu potřebné se vyskytují v množství zářícího světla. Člověk téměř magicky přitahuje to, co si přeje.

Příliš mnoho energie - člověk se může projevovat jako mravokárce, workoholik, perfekcionista a může pohrdat autoritou, má potřebu řídit.

Nedostatek energie v tomto centru vyvolává deprese, nejistotu, nedostatek sebedůvěry, bázlivost. Člověk může pociťovat strach, když je sám, a mívá špatné trávení.

Blokády jsou psychicky vyjádřeny jako egoistické, mocenské nároky, jako nakupovací a uklízecí mánie, chtivost, závist.

Fyzické obtíže způsobené nerovnováhou této čakry jsou svalová ztuhlost, nervové napětí, zažívací potíže (žaludeční potíže, problémy jater , žlučníku, dvanácterníku a slinivky..), diabetes, hypoglykemie, nedostatečná vitalita, chronická únava, horečky.

 Čtvrtá čakra – srdeční (Anahata)

 

Srdeční čakra vytváří střed čaker. Spojují se v ní tři spodní fyzicko-emoční centra se třemi hornímu duchovními. Nachází se blízko pátého hrudního obratle. Ovlivňuje naše plíce a dýchací systém, srdce a oběhovou soustavu, imunitní systém, lymfatické žlázy a ovládá brzlík. Úloha srdeční čakry je sjednocování skrze lásku. Tudy vnímáme také krásu přírody, harmonii v hudbě, výtvarném umění a v poezii. Zde jsou slova, obrazy  a tóny přeměňovány na pocity. Ve své očištěné a dokonale otevřené formě je srdeční čakra centrem opravdové, ničím nepodmíněné lásky, která je zde pouze kvůli sobě samé, a kterou není možno ztratit nebo vlastnit. Ve spojení s horními čakrami, je tato láska láskou boží a vede k poznání boží přítomnosti v celém stvoření.

Srdeční čakře se také říká „brána k duši“, protože je to sídlo našich hlubokých a nejniternějších citů, kterými se člověk může spojit s univerzální částí své duše.

Základní princip – rozvoj kvalit srdce, soucit, dělení se, spoluúčast srdcem, nesobeckost, odevzdanost, uzdravování, oddanost
Smyslová funkce - hmat
Části těla - horní část zad, srdce, hrudník a dolní dutina hrudní, dolní část plic, krev a krevní oběh, kůže, ruce
Žlázy – brzlík 
Hormony - thymohormon
Barva - zelená, růžová
Živel - vzduch
Kameny - kuncit, smaragd, zelený nefrit, růžový křemen, turmalín
Vůně - růžový olej
Tón – F, Mantra – YAM, Hudba - klasická, new age, sakrální
Příroda - nedotčená příroda, květy, růžově zbarvené nebe

Energie v rovnováze vyzařuje porozumění, hlubokou životní radost, soucit, touhu pečovat o druhé a růst směrem k absolutní, všeobjímající lásce. Člověk se stává společenským, otevřeným a přátelským a je v kontaktu se svými pocity.

Příliš mnoho energie způsobuje,že se člověk stává příliš náročným, kritickým, egoistickým, majetnickým vůči druhým, náladovým a sklíčeným, depresivním, je mistr v tom, jak si v lásce klást podmínky.

Nedostatek energie se může projevit zranitelností, přecitlivělostí,  paranoiou, nerozhodností, touhou lpět na předmětech nebo lidech, strachem z odmítnutí a potřebou být neustále ujišťován.

Fyzické obtíže -  onemocnění srdce a plic, poruchy prokrvení, slabá imunita, funkční poruchy brzlíku, propadlý hrudník.

 
Pátá čakra - krční (Višuddha)

 

Pátá čakra (krční, komunikační) je centrem lidských vyjadřovacích schopností, komunikace a inspirace. Nachází se v místech, kde začíná krk. Je spojena s menší čakrou v týlu (týlní). Tyto dvě čakry bývají někdy považovány za jedinou.

Pátá čakra vytváří důležité spojení spodních čaker s čakrami hlavy. Slouží jako most mezi naším myšlením a cítěním a vyjadřujeme přes ní vše, co v nás žije – smích, pláč, pocity radosti i lásky, stejně jako vzteku, strachu či úmysly, přání a myšlenky. Zde však můžeme vyjádřit pouze to, co v sobě máme. Tak dostáváme přes pátou čakru schopnost sebereflexe, samozřejmě za předpokladu určitého vnitřního odstupu.

Toto energetické centrum má přímý vztah s sakrální (sexuální čakře). Napjatý, uzavřený postoj k druhému pohlaví poukazuje na napjatý vztah k vlastním pocitům a citům, a tím i ke své vlastní duši.

 
Základní princip – komunikace, tvůrčí sebevyjádření, otevřenost, nezávislost, inspirace, přístup k jemnějším úrovním bytí, rezonance bytí
Smyslová funkce – sluch
Části těla - plíce, průdušky, hltan, ústrojí hlasu, hrdlo, šíje, čelisti, krční páteř
Žlázy - štítná žláza
Hormony - thyroxin (trijódthyroxin)
Barva – tyrkysově až stříbřitě modrá
Živel - éter
Kameny - akvamarín, tyrkys, chalcedon
Vůně - šalvěj, eukalyptus
Tón – G, Mantra – HAM, Hudba - bohatá na harmonické tóny, sakrální a meditativní tance, new age
Příroda - modrá obloha, zrcadlení oblohy ve vodě, vlnky na hladině

 Energie v rovnováze - pokud je pátá čakra v rovnováze, jsme vyrovnaní, spokojení a výmluvní. Zároveň se u nás může projevovat hudební či umělecká inspirace a můžeme inklinovat k meditaci a duchovní moudrosti.

Příliš mnoho energie může vést k aroganci, upjatosti, pokrytectví, dogmatismu a až přílišné výřečnosti, klevetění, soustavné diskutování.

Nedostatek energie – potíže s vyjadřováním – člověk se bojí vyjít ze sebe, aby se  nevyjádřil tak, že by mohlo dojít k nedorozumění. Je tichý, bázlivý, samotářský, jeho hlas zní zastřeně, má pocit „knedlíku v krku“ nebo koktá. Člověk se raději připojuje k obecnému názoru a nezaujímá vlastní postoj. Důvěra ve vlastní schopnosti je otřesená, člověk nenachází přístup ke svému vnitřnímu hlasu a intuici.


Fyzické obtíže – chrapot, vyčerpání, problémy se zažíváním a tělesnou váhou, potíže se štítnou žlázou, záněty krku, bolesti vnitřního a vnějšího krku a bolesti zadní části hlavy, napětí, sklon ke křečím.

 

Šestá čakra - třetí oko (Adžna)

 

Šestá čakra je sídlem vyšších duchovních sil, intelektuálních schopností rozlišování, paměti a vůle, dovršuje vědomé vnímaní bytí a na tělesné úrovni je řídícím centrem nervového systému. Nachází uprostřed čela mezi obočím.Šestá čakra je vyjádřena všemi smysly a také nadsmyslovým vnímáním. Je sídlem všech uvědomovacích procesů a je zde i schopnost vytvářet nové reality na fyzické úrovni a staré rušit. Touto čakrou získáváme přístup ke všem úrovním stvoření, které leží za fyzickou realitou.

 
Základní princip – funkce poznání, intuice, vývoj vnitřních smyslů, duchovní síla, projekce vůle, projevení se, poznání bytí
Smyslová funkce – všechny smysly, i nadsmyslové vnímání
Části těla - malý mozek, uši, nos, dutiny, oči, čelo, obličej, část nervového systému
Žlázy - podvěsek mozkový (hypofýza)
Hormony - vasopresin (adiuretin), pituitrin
Barva - indigově modrá, fialová, zlatožlutá
Živel - všechny živly
Kameny - lapis lazuli, indigově modrý safír, sodalit
Vůně - máta, jasmín
Tón – A, Mantra – KŠAM, Hudba - klasická (východní i západní), kosmické zvuky, new age
Příroda - noční obloha

Energie v rovnováze - je-li tato čakra v rovnováze a funguje optimálně, přestáváme lpět na materiálním vlastnictví i bát se smrti. Probouzejí se naše latentní vyšší duševní schopnosti a obdařují nás telepatií, jasnoslyšením, jasnozřivostí a přístupem k minulým životům.

Příliš mnoho energie  vede to k namyšlenosti a posedlosti sebou samým. Člověk je manipulovatelný a mnohdy se stává náboženským dogmatikem, fanatikem.

Nedostatek energie se projevuje  u lidí, kteří nemají žádné koníčky, nebo i lidí, kteří nemají vlastní mínění ani iniciativu. Vztah k realitě není jasný a život poznamenávají nejasné, zmatené myšlenky a city.

Fyzické obtíže - při nesprávném fungování této čakry můžeme pociťovat bolesti hlavy, trpět očními problémy a dutinami, katary, sennou rýmou, nespavostí, migrénami či hormonální nerovnováhou. Dále nevýkonností, zapomnětlivostí a stavy vyčerpanosti.

Sedmá čakra – korunní (Sahasrára)

 

Sedmá čakra obsahuje všechny energie nižších center a je pramenem a výchozím bodem pro projevy energíí všech ostatních čaker. Nachází se těsně nad temenem hlavy. Toto je to místo, kde jsme doma. Odtud naše cesta začala a sem se zase vrátíme na konci našeho vývoje. Naše osobní pole energií zde splývá s polem energií Univerza a čerpá z něho energii. Poznání, které se nám dostává prostřednictvím korunní čakry, jde dále, než vědění umožněné šestou čakrou, neboť zde už nejsme odděleni od objektu vnímaní. Zde už nemůžeme působit na aktivování center energie, zde se můžeme jen otevřít a stát se přijímající nádobou. Jakmile je korunní čakra dokonale probuzená, je její úkol přijímat kosmické energie ukončen.

 
Základní princip – dovršení, nejvyšší poznání přímým vnitřním viděním, sjednocení s Univerzem, čiré bytí.
Části těla - velký mozek, lebka
Žlázy - šišinka mozková (epifýza)
Hormony - serotonin (enteramin), (melatonin)
Barva - fialová, bílá, zlatá
Živel - všechny živly
Kameny - ametyst, horský křišťál
Vůně - kadidlo, lotos
Tón – H, Mantra – ÓM, Hudba - ticho
Příroda - vrchol hory

Energie v rovnováze - při vyváženosti této čakry se otevíráme božské energii a zcela se nám zpřístupňuje podvědomá i nevědomá mysl.

Příliš mnoho energie – dochází k neukojení citů, které vznikají následkem nerealizované energie, dochází k frustraci, depresím, destruktivním a nevypočitatelným myšlenkovým formám a vyjadřování. Alternativou k tomu je potom často útěk do množství aktivit, spojených s přáním mít co největší zodpovědnost a dokázat tak vlastní zdatnost.

Nedostatek energie se projevuje nedostatkem životní radosti a nedostatečnou silou k činu a rozhodnutí.

Fyzické obtíže této čakry jsou patří nemoci mozku, migrény, silné bolesti hlavy, poruchy endokrinní soustavy a psychické problémy  (přehnaný strach ze smrti).

Blokády v korunní čakře neexistují, může být pouze více, či méně vyvinutá.